LOGGA IN


Rapportera

Rapportera

Rapportera dina nya fynd!
Om musslor

Om skyddsvärda träd

Här finner du information om skyddsvärda träd!
Om portalen

Om portalen

Här finner du information om denna artportal!

Välkommen till Trädportalen

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla.

Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd.


Foto:Ulf Gärdenfors

Nyheter

2016-11-21
Värdefulla träd på Gotland

Gotland har bidragit med drygt 21 000 träd till Trädportalen, men eftersöket fortsätter. Det är värd...

Läs mer »

2014-02-18
Blekinge fullt av träd

Blekinge län är trots sin ringa storlek full av intressanta träd. Via länsstyrelsen har det nu tillk...

Läs mer »

2013-12-19
Västra Götaland uppdaterar

Årets julklapp blir drygt 11 000 nytillkomna träd i Västra Götaland. Bland dessa finns träd inventer...

Läs mer »

2013-07-04
Örebro län rapporterar träd

Drygt 4 200 träd har nu rapporterats av Länsstyrelsen i Örebro län. Det gör att det nu finns ca 4 80...

Läs mer »

manual Handledning